5 TRABALLADORES/AS PARA O DEPARTAMENTO DE VENTAS EN VILAGARCÍA DE AROUSA

Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Non se require experiencia.
- Incorporación inmediata.

 

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/trabaja-para-gas-natural-fenosa-pontevedra/of-i9fb8caf6fb4b38bbd2e09e2b81560e?applicationOrigin=search-new