12/2017/13844

Localidade: VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

Data: 15/12/2017

Descrición: NECESÍTANSE CARPINTEIROS/AS.

 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ofertaEmpleo.html?numOferta=12/2017/13844&lis_pag=1