PLAN CONCELLOS 2018-LIÑA2: GASTO CORRENTE NOVO

NO ANO 2018 O CONCELLO DE CUNTIS LEVOU A CABO A ACTIVIDADE DENOMINADA “ROMARÍA DO CABALO”, QUE CONSISTIU NA REALIZACIÓN DUN CONCURSO CABALAR ENTRE OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE TEMA.

A FINANCIACIÓN DESTA ACTIVIDADE FÍXOSE CON CARGO AO “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018)” DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 5.000,00 EUROS PARA CUBRIR O 100% DA CITADA ACTUACIÓN .