Ordenanzas e Regulamentos

Nesta área pode descargar en formato pdf os regulamentos e ordenanzas que rexen unha gran cantidade de aspectos da vida pública do concello.

Xestión de facturas e propostas de gasto no Concello de Cuntis

 

Documentación [16.10 kB]

 

Ordenanza Xeral de Protección Medioambiental Cuntis

 

Documentación [121.16 kB]

 

Ordenanza xeral reguladora das subvencións para finalidades culturais, turísticas, deportivas, docentes, xuvenís, medio ambiente, participación veciñal, consumo, servizos sociais e outras.

 

Documentación [56.12 kB]

 

Ordenanza de normalización lingüística do concello de cuntis

 

Documentación [41.12 kB]

 

Prezo público pola prestación do servizo de organización de viaxes a persoas da terceira idade do Concello de Cuntis

 

Documentación [24.57 kB]

 

Ordenanza reguladora do prezo público por participación en accións formativas no centro de formación ocupacional

 

Documentación [21.59 kB]